ประหยัดค่าใช้จ่าย.. ด้วยการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน(insulation) และการออกแบบใช้งานอย่างถูกต้อง


อากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน ทำให้อุณหภูมิภายในอาคารเพิ่มสูงขึ้น จนผู้อาศัยอยู่ภายในอาคารรู้สึกไม่สบาย
ทำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการทำความเย็น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ในบทความนี้ผู้เขียนอยากจะให้คำแนะนำการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคาคอนกรีตและหลังคาประเภท metal sheet ที่เป็น flat roof


นิยามของหลังคาเรียบ Flat Roof คือ มีแนวระนาบเอียงของหลังคา ไม่เกิน 10 องศา

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน(insulation) สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

1.ความสามารถของวัสดุฉนวนกันความร้อนในการต้านทานการนำความร้อน เรียกว่า R value เราสามารถหาค่านี้ได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่า R หรือ R-value คือค่าแสดงความสามารถในการต้านการไหลของความร้อนของวัสดุต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบของทวีปอเมริกาเหนือ มีหน่วยเป็น K·mˆ2/W หรือ ftˆ2·°F·hr/Btu ซึ่งยิ่งมีค่าสูงก็ยิ่งกันการไหลผ่านของความร้อนได้ดีขึ้น ค่า R นี้คิดคำนวณได้จากค่ายู หรือ U-factor หรือ U-value ซึ่งก็คือค่าความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของวัสดุโดย R=1/U หรือ U=1/R นั่นเอง

ตามในรูปประกอบด้วยวัสดุฉนวนกันความร้อน 4 ประเภทที่มีค่าการต้านทานการต้านทานการนำอุณหภูมิที่ (R-value) 3.57 m2.K/W แต่ต่างกันที่ความหนาของวัสดุฉนวนกันความร้อนและราคา ดังนั้นการเลือกวัสดุฉนวนกันความร้อน ค่า R value เป็นค่าหนึ่งที่บอกความคุ้มค่าของผู้เลือกใช้ จากซ้ายไปขวาประกอบด้วยวัสดุ

 • Optimum performance vacuum insulation panel encapsulated in high performance rigid thermoset insulation
 • rigid thermoset phenolic insulation
 • thermoset polyisocyanurate (PIR)
 • Mineral fiber insulation.

2. เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ดังนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุฉนวนกันความร้อน(insulation) ที่จะนำมาใช้ และ ต้องติดตั้งวัสดุฉนวนกันความร้อนให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการควบแน่น (condensation) เนื่องจากน้ำที่เกิดการควบแน่นจะซึมเข้าสู่ฉนวนกันความร้อน จึงต้องติดตั้งควบคู่ไปกับ vapor barrier ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุที่หาง่ายเช่นแผ่นพลาสติกโพรีเอสทีลีนหรือวัสดุประเภทอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ถ้าเราไม่ป้องกันจะมีปัญหา 2 อย่างที่เกิดขึ้น คือ

 • ประสิทธิภาพในการต้านทานการนำความร้อน เพราะน้ำนำความร้อนได้ดี
 • เชื้อรา ปัญหาเชื้อราถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขได้ยากมาก

การเกิดเชื้อราบนฉนวนกันความร้อนเนื่องมาจากการติดตั้งโดยไม่มี vapor barrier ทำให้เกิดเชื้อราขึ้นที่แผ่นฉนวนกันความร้อน

3. เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ฉนวนกันความร้อนบางประเภทติดไฟได้ดี จึงต้องให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุป้องกันการติดไฟ ซึ่งมีหลายประเภท หรือ เลือกฉนวนกันความร้อนที่มีมาตราฐานสากลในการติดไฟ หรือ ถ้าทางท่านมีการประกันภัยอาคาร หรือ โรงงาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฉนวนกันความร้อนของท่านที่นำมาใช้ ผ่านข้อกำหนดมาตราฐานตามที่ บริษัท รับประกันอัคคีภัย ได้ระบุเอาไว้

การเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร ที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนประเภท extruded polystyrene insulation board โดยไม่การใช้วัสดุเคลือบผิวป้องกันการติดไฟ

นิยามของประเภทหลังคา Flat roof ที่ใช้ฉนวนกันความร้อน

 

หลังคาประเภท Cool roof

หลังคาระบบ cool roof ที่จัดทำบนหลังคา metal sheet มีหลายโครงการในประเทศที่เลือกใช้ระบบหลังคาประเภทนี้

เนื่องจากเหตุผลหลายๆประการเช่น

 • ความรวดเร็วในการก่อสร้างเนื่องจากระบบฉนวนกันความร้อนกับระบบกันซึมจะถูกติดตั้งไว้บนหลังคาภายนอกอาคารทั้งหมด ทำให้การบริหารงานการก่อสร้าง ทำได้รวดเร็วขึ้น
 • ไม่ต้องติดตั้งระบบโครงเพื่อรองรับฉนวนกันความร้อน ซึ่งทำให้ระยะเวลางานก่อสร้างยาวนานขึ้น
 • ง่ายต่อการตรวดสอบการรั่วซึม เนื่องจากหากเกิดการรั่วซึมขึ้นจะสามารถตรวดสอบได้ง่าย เนื่องจากสามารถมองเห็นรอยรั่วซึมที่ใต้หลังคา metal sheet ได้

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบกันซึมประเภท coolroof บนหลังคา metal sheet หรือ concrete ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ ดังนี้

 • ระบบป้องกันความชื้นจากการควบแน่นหรือ vapor barrier
 • ฉนวนกันความร้อนที่มีคุณสมบัติเรื่องการติดไฟ จากประสบการณ์ผู้่เขียน มี 2 ประเภทที่นิยมใช้กันกล่าวคือ rock wool และ PIR board.
 • ระบบกันซึมจะต้องเหมาะกับประเภทของฉนวนกันความร้อน ซึ่งในข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนประเภทนี้จะแนะนำระบบกันซึมที่เหมาะสม เช่น Single ply plastic waterproofing membrane ซึ่งสามารถติดตั้งบนหลังคาประเภทนี้ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบใช้กาวยึด กับ การใช้สกูรยึด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกันซึมประเภท Synthetic single ply plastic waterproofing membrane

หลังคาประเภท Green Roof

 

ระบบหลังคา Green roof เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยองค์ประกอบของระบบที่สำคัญประกอบด้วย

 • Vapor barrier หรือ vapor control layer
 • ฉนวนกันความร้อน ซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายประเภทมากขึ้นเนื่องจากมีชั้นของดินที่มาห้อหุ้มฉนวนเอาไว้ ทำให้ไม่ได้สัมผัสกับไฟโดยตรง ที่พบบ่อยได้แก่ expanded polystyrene (โฟมขาว), extruded polystyrene, PIR และ Rock wool
 • ระบันกันซึมประเภทแผ่นที่พบบ่อยจะเป็นระบบกันซึมประเภท single ply
 • Thermoplastic waterproofing membrane
 • ชั้นป้องกันระบบกันซึมหรือบางครั้งเราจะเรียกชั้นนี้ว่า seperate layer
 • ชั้นติดตั้งตะแกรงระบายน้ำซึ่งมี 2 ประเภทกล่าวคือระบบ สำหรับปลูกต้นไม้เล็ก และ ระบบที่ใช้สำหรับต้นไม้ใหญ่
 • ชั้นกลอง จะใช้วัสดุ geotextile ปูทับลงบนตะแกรงระบายน้ำ
 • ทรายหยาย
 • ชั้นวัสดุปลูก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องการจัดสวนบนหลังคา

ระบบหลังคา invert roof หรือ upside down roof system

 • ระบบกันซึมสามารถเลือกใช้เป็นระบบ liquid apply waterproofing หรือ sheet membrane ก็ได้
 • ฉนวนกันความร้อนที่พบบ่อย จะเป็นฉนวนกันความร้อนประเภท extruded polystyrene insulation board เนื่องจากทนต่อการซึมผ่านของน้ำได้ดีมาก
 • ชั้น protective layer หรือ seperate layer โดยมากจะใช้วัสดุประเภท geotextile
 • ชั้น ballast ซึ่งนิยมใช้หินแม่น้ำมาเป็นน้ำหนักบรรทุกเพื่อป้องกันลมหอบ

 

ติดตามความรู้ข่าวสารงานซ่อมบำรุง Maintenance ฟรี! 

เพิ่มเพื่อน
Line Official @kaybiz 

Posted in การวางแผนซ่อมบำรุงดาดฟ้าอาคาร.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *